Finančnú analýzu zvoleného podniku

6.4. 2018 10:15
Predmet: ekonómia,
Úroveň: ,
Okres: Celá SR,

vypočítajte nasledovné ukazovatele: Horizontálna analýza: vývoj tržieb, aktív a čistého zisku za posledné dva roky Pomerové ukazovatele: 1. Ukazovatele likvidity: Current ratio Quick ratio (obež. majetok- zásoby) /krátkodobé záväzky Cash ratio 2. Ukazovatele aktivity Doba obratu zásob Doba inkasa pohľadávok Doba splatnosti záväzkov Obrat aktív (krát) 3. Ukazovatele rentability Profit margin (čistá rentabilita tržieb ROA ROE 4. Ukazovatele zadĺženosti Celková zadĺženosť aktív (debt-to-capital ratio) Celkové záväzky / celkové aktíva Úrokové krytie (Times interest earned) Prevádzkový zisk/ úrokové náklady Všetky ukazovatele vypočítajte za posledné dva roky a zhodnoťte, kde sa podnik zlepšil a kde zhoršil. V čom vidíte slabú stránku finančnej pozície podniku. Povedzte taktiež, či podnik za rok 2015 vyplatil dividendy.

Cena: Dohodou

Kontakt

Meno: Elio
Rýchla odpoveď na tento inzerát
 *
 *
Ochrana proti spamu.
Koľko je štyri krát štyri?